Stack Java

Keep Calm and Code On

Tag

facebook

Facebook ra mắt tính năng Group Plugin

Chuyện là mình cần làm một cái tool ranking để làm Top User trong tháng cho group Cộng Đồng Chữ Viết Tay. Nên quyết định dạo quanh trang facebook for developers để kiếm API support cho mục đích trên thì phát hiện… Continue Reading →

© 2019 Stack Java — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑